Maturita z angličtiny: 37 % respondentů se učí z internetu a online portálů. Stačí to?

30. 5. 2014  |  Články

Ani „svatý týden“ před maturitou neodloučí studenty od jejich tabletů a počítačů.

Preferovaným zdrojem pro přípravu k maturitě z angličtiny jsou pro 45 % studentů tištěné učebnice, nicméně 37 % studentů využívá také elektronické zdroje, zejména online portály nebo speciální aplikace například pro tablety. Specializované weby či výukové aplikace jsou ideálním nástrojem pro procvičení porozumění textu a poslech, což 45 % studentům dělá největší těžkosti. 

Ministerstvo plánuje v blízké budoucnosti převést písemnou část maturit do elektronické podoby. Studenti stále více využívají počítače, tablety a chytré telefony i k přípravě ke zkouškám. Příkladem je angličtina, kterou si zhruba 55 % maturantů letos vybralo pro jarní část maturity hned po povinné češtině (více než 48 000 z celkových 87 500).

„Preferovaným zdrojem pro přípravu k maturitě jsou stále ještě pro 45 % studentů tištěné učebnice, nicméně se 37 % se k nim velmi rychle blíží specializované online portály a elektronické zdroje. Přímá komunikace v angličtině a specializované kurzy typu jazykových škol jsou v tomto srovnání minoritním zdrojem,“ říká Josef Holík ze společnosti Fraus Media, která k danému tématu uspořádala anketu mezi středoškolskými učiteli.

Prim v elektronické výuce hraje angličtina

Učitelé přiznávají, že některé elektronické zdroje  – například portály Novamaturita.cz či HelpforEnglish.cz – již sami zakomponovali do své výuky v rámci předmaturitní přípravy. Rovněž Fraus Media rozšířilo nabídku elektronických učebnic, a to zejména pro angličtinu: „Studenti mají málo příležitostí mluvit v angličtině a osvojit si tak hovorové fráze v různých situacích. Proto jsme připravili pro tablety aplikaci Language Chapters, která formou interaktivní výuky slouží jako virtuální rodilý mluvčí,“ dodává Josef Holík.


 

Za slabá místa u maturantů z angličtiny učitelé považují právě části, ve kterých se v didaktickém testu ověřuje porozumění textu a poslech. Jak potvrdila anketa Fraus Media mezi učiteli, tato část maturity je pro 45 % z nich nejtěžší. „Vedle didaktického testu je podle 27 % učitelů pro studenty nejtěžší ústní zkouška s odpovídáním na otevřené otázky, popis obrázků a komunikační situace, ve kterých studenti prezentují aktivní znalost jazyka,“ tlumočí výsledky ankety Josef Holík.

Klíčem k úspěchu je podle 90 % učitelů nácvik poslechu a porozumění

Podle středoškolských učitelů angličtiny je recept k nácviku poslechu a porozumění jednoznačný a v anketě se na něm shodlo přes 90 % respondentů: vzhledem k obtížné dostupnosti, respektive nedostupnosti rodilých mluvčích co nejvíce poslouchat videa a audia v angličtině.

Co se týče existence kvalitních výukových materiálů v prostředí internetu, odpovědi tak jednoznačné nejsou. Jen necelých 9 % kantorů vidí jejich přebytek, 64 % pedagogů se pak domnívá, že jich existuje dostatek, ale obtížně se hledají a více než 27 % respondentů konstatuje jejich nedostatek, případně to, že nejsou vhodné pro české maturanty.

Kvalita elektronických materiálů se velmi různí

Elektronické výukové zdroje se navíc výrazně liší svou kvalitou. Mezi ty ověřené patří materiály z dílny učebnicových nakladatelů. Ti reagují na měnící se návyky studentů a vycházejí generaci „digitálních domorodců“ vstříc s nabídkou výukových aplikací, interaktivních učebnic i online vzdělávacích portálů. Ty pak pomáhají maturantům během krátké doby utřídit a současně otestovat znalosti. Příkladem může být progresivní metoda výuky angličtiny prostřednictvím multimediální aplikace pro tablety a počítače Language Chapters. „S touto aplikací je možné si zopakovat klíčové tematické okruhy včetně výuky potřebné slovní zásoby a procvičení její správné výslovnosti,“ vysvětluje Josef Holík.

Luděk Holý, učitel angličtiny na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu v Plzni, vidí Language Chapters jako optimální nástroj k rychlému zopakování slovní zásoby hlavních konverzačních témat k maturitní zkoušce. „Doporučuji svým studentům aplikaci k samostudiu, díky videím a cvičením s ní lze velmi efektivně utřídit slovní zásobu a fráze frekventovaných témat, jako je ubytování, cestování, vaření či práce.“ Podle Luďka Holého aplikace navíc funguje jako efektivní doplnění učebnice či slovníku tím, že u ní existuje možnost v audio podobě kontrolovat správnou výslovnost či si z videí osvojit fráze obvyklé v kontextu současné mluvené angličtiny.