Na studijní pobyt v zahraničí se připravte už doma, radí odborníci

12. 11. 2014  |  Články

Studenti a mladí lidé dnes běžně plánují strávit delší čas v cizině. Jen s programy mobility, jako jsou například Erasmus, Leonardo či Comenius, ročně vycestuje do zahraničí na studia přibližně sedm tisíc vysokoškoláků a přes pět tisíc studentů středních a vyšších odborných škol. Pokud se rozhodnou vycestovat na delší čas do zahraničí, musí počítat s tím, že se v novém prostředí budou muset aklimatizovat nejenom kulturně, ale i jazykově. 

Studentka

Tradičně studenti vyjíždějí v rámci svého vysokoškolského studia. „Poptávka studentů po zahraničních stážích dlouhodobě roste. Studenti proto obvykle procházejí výběrovým řízením. Jedním z hlavních předpokladů je přirozeně i jejich jazyková vybavenost,“ uvádí ředitelka pracoviště Zahraniční vztahy Západočeské univerzity v Plzni Helena Marie Adjal.

Podobné nároky jako v případě výběrového řízení na univerzitě klade na zájemce o stáž i  AIESEC, jedna z nejznámějších studentských organizací. „Organizace AIESEC nabízí již i českým studentům pracovní i dobrovolnické stáže prakticky po celém světě. Velmi pokročilá znalost zvláště angličtiny bývá pro účast na takové stáži zásadní podmínkou,“ říká zástupce plzeňské pobočky AIESEC Jiří Viták.

 
Samostudium s pomocí interaktivních aplikací je aktuální trend

 Pomocnou ruku při jazykové přípravě na zahraniční stáž podávají nejen jazykové školy, které k tradičním celoročním kurzům nabízejí i zkrácené, intenzivní konverzační kurzy, ale i výrobci výukových materiálů určených pro samouky.

„Za posledních deset let se podstatně změnily priority při výuce jazyků. Kvůli práci a studiu roste migrace obyvatel a s ní také poptávka po rychlých metodách osvojení si cizího jazyka,“ uvádí Antonín Chadima ze společnosti Fraus Media, jež se zabývá vývojem interaktivních vzdělávacích materiálů.  Právě pro ty, kteří se chystají za prací či studiem do zahraničí vyvinula interaktivní jazykovou aplikaci pro studium angličtiny Language Chapters. Ta nejen studentům pomáhá jazykově se připravit na situace, s nimiž se na svých zahraničních cestách běžně setkávají.

„Většina studentů, kteří jedou do zahraničí, ovládá jazyk jen pasivně a chybí jim větší mluvní praxe,“ říká Karel Klusák z agentury Intact, s níž ročně vyjíždí studovat zejména angličtinu bezmála tři tisíce studentů. „Interaktivní aplikace a programy jako jsou například Language Chapters, které suplují funkci rodilého mluvčího, mohou určitě významně pomoci. Pomáhají procvičovat a automatizovat běžné fráze a řečové akty,“ popisuje výhody elektronických výukových materiálů Klusák. 

Pro hladkou aklimatizaci si opatřete informace předem 

Pro snazší adaptaci v cizím prostředí pak doporučují odborníci alespoň základní seznámení s navštívenou zemí či městem a praktickými věcmi již před samotným odjezdem.

„Aklimatizovat se v novém prostředí není nic jednoduchého. Dobrá znalost jazyka vám tento proces výrazně usnadní. Čím dříve se vám podaří zorientovat se a zvyknout si na novou situaci, tím dříve se můžete začít věnovat skutečnému cíli pobytu – studiu, poznávání nových lidí a kultur nebo třeba práci,“ shrnuje dnes již absolvent UTB ve Zlíně, Aleš, pro něhož studijní pobyt ve Francii znamenal zvládnout komunikaci jak v angličtině, tak i ve francouzštině. „Zatímco z angličtiny jsem strach neměl, konverzační kurzy z francouzštiny jsem před odjezdem raději navštěvoval. Do Francie jsem i přesto odjížděl vybavený slovníky, pro jistotu i v mobilu a tabletu.“