Nakladatelství Pasparta nově na flexibooks.cz

18. 9. 2017  |  Novinky

S radostí vás informujeme, že jsme rozšířili portfolio odborných a naučných e-knih na platformě Flexibooks o tituly nakladatelství PASPARTA.

Toto nakladatelství bylo založeno Národním ústavem pro autismus jako sociální podnik s cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších souvisejících oborech, a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění.

Nakladatelství se svými tituly zaměřuje nejen na odbornou veřejnost (tituly z oblasti psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky), ale i na děti. Tyto tituly pomáhají dětem se zvládáním běžných činností, jakou je např. absolvování návštěvy u lékaře.

Tým Flexibooks