Představujeme vám i-učebnice z produkce Nakladatelství Fraus

15. 3. 2016  |  Novinky

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím v České republice. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol. Nejen učitelé, ale i studenti stále více využívají obsah v elektronické podobě, který konzumují prostřednictvím tabletů, mobilů nebo počítačů. Nakladatelství tak všechny své tištěné učebnice nechává převádět do interaktivní podoby. V e-shopu Flexibooks naleznete kompletní nabídku z produkce tohoto nakladatelství pro základní a střední školy.

Interaktivní učebnice lze užívat na počítači, tabletu a interaktivní tabuli.

Interaktivní učebnice lze užívat na počítači, tabletu a interaktivní tabuli.

 

Základem je kvalitní obsah

Při vývoji učebnic se nakladatelství řídí filozofií, že učebnice není encyklopedie nebo „bible“, ze které se při hodině předčítá a kterou se děti učí nazpaměť. Moderní učebnice je vzdělávací materiál, a to nejen na papíře, ale dnes stále častěji v digitální podobě, který obsahuje také verifikované a pečlivě vybrané základní informace. Jeho druhou hlavní složkou je podpora moderních didaktických postupů. A právě didaktická složka odlišuje učebnici od materiálů, které může vytvořit jediný učitel nebo které lze najít na internetu.

Co se skrývá pod pojmem interaktivní učebnice?

Interaktivní učebnice vychází z učebnice tištěné a obohacuje ji o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších.

Jaká je nabídka nakladatelství?

Pro žáky 

Pro učitele

Pro školy

Velký úspěch z roku 2015

Prestižní první místo v soutěži BELMA Awards 2015 (The Best European Learning Materials Awards) v kategorii učebnic pro 2. stupeň základních škol získala učebnice Hudební výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Učebnice využívá všech možností interaktivity, které jsou v současné škole dostupné, včetně zapojení tabletů a interaktivních tabulí. „Porota na učebnici ocenila právě možnosti interaktivity a celkovou koncepci učebnice, jež umožňují i z žáků bez praktické hudební zkušenosti a z pasivních konzumentů hudby vychovat její aktivní provozovatele, muzikanty. Učebnice představuje hudební výchovu jako atraktivní předmět, který je blízký životu současných teenagerů – a to mimo jiné díky aplikaci klaviatura v interaktivní učebnici, zpěvníku s jednoduchými instrumentálními doprovody a karaoke verzi známých písní, včetně těch současných, populárních,“ uvedla Radka Šmahelová, vedoucí redakce Nakladatelství Fraus.

 

Kompletní nabídku titulů z produkce Nakladatelství Fraus naleznete na flexibooks.cz.